Polityka prywatności

Firma Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński z siedzibą w Płocku przy ul. Żyzna 41 lok 30, NIP: 774 272 97 63 , reprezentowana przez Andrzeja Chęcińskiego, jako Administrator danych (dalej również Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński), przetwarza dane osobowe klientów z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Administrator danych zapewnia, że dokłada należytej i wymaganej staranności, aby zagwarantować przekazywanym mu informacjom i danym osobowym należytą ochronę.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z umów zawartych z kontrahentami.

Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z oferty Administratora danych nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów.

Administrator upoważniony jest do przekazywania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 23.05.2018

W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zaufanie użytkowników jest podstawą naszej działalności. Odwiedzając tą stronę akceptujesz naszą politykę prywatności i obowiązujące zasady.

1. Jakiego rodzaju informacje na Twój temat może zbierać i przetwarzać Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński?

Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie www.pasolek.pl przez Internet lub telefon.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w rekrutacji w Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński, również wtedy poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojej kandydatury.

Zbieramy informacje, dzięki którym Twoje zakupy w Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński będą łatwiejsze, wygodniejsze, szybsze.

Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w konkursach organizowanych przez Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński, również wtedy poprosimy Cię o pewne informacje, które będą nam potrzebne dla rozpatrzenia Twojego zgłoszenia (np. wysłania nagrody).

2. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane o Tobie informacje?

Poniżej przedstawiamy sposoby i okoliczności otrzymywania przez nas informacji o Tobie. Dokładnie opisujemy w jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane.

Zwróć proszę uwagę, że są to wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych, z którymi możesz się spotkać odwiedzając stronę internetową, dokonując u nas zakupu, korzystając z naszych usług, biorąc udział w konkursach czy aplikując na ogłoszenia o pracę w Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński.

Przetwarzanie Twoich danych w Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to zarówno krajowych przepisów, jak i tych obowiązujących w ramach Unii Europejskiej. Pamiętaj proszę, że podając dane osobowe możesz podawać wyłącznie swoje dane osobowe.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych potwierdzasz jednocześnie, że zgoda ta jest udzielona zgodnie z prawem Twojego kraju i masz do tego pełne prawo.

3. Jak mogę się skontaktować z Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Należy skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych wysyłając maila na adres: biuro@pasolek.pl w tytule wpisując: „Dane osobowe”. W ten sposób możesz również skorzystać ze swoich praw, wynikających z obowiązujących przepisów, czyli żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora. Wszelkich zmian zgodnych z przepisami, dotyczących Twoich danych osobowych dokonamy bez zbędnej zwłoki.

Pamiętaj jednak: nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat. Mamy obowiązek jednoznacznie stwierdzić, że osoba zgłaszająca zmianę to osoba która ma prawo do zmian i do której dane należą, dlatego zadbaj aby zgłoszenie zawierało wszelkie niezbędne do takiej identyfikacji dane, możemy się z Tobą skontaktować w celu dodatkowej weryfikacji.

4. Co mogę zrobić jeśli uważam, że Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński niewłaściwie obchodzi się z moimi danymi?

Jeśli uważasz, że przetwarzając dane osobowe, działamy niewłaściwie lub w sposób niezgodny z prawem, prosimy daj nam znać, korzystając z metody kontaktu opisanej powyżej.

Organem nadzorczym powołanym do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

5. W jaki sposób Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński uaktualnia informacje zawarte na tej stronie?

Treść tej strony, tak jak usługi i promocje Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński będą się z czasem zmieniały. Strona będzie uaktualniana na bieżąco.

6. Czy Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński dzieli się moimi danymi osobowymi z innymi firmami i osobami?

Bez Twojej zgody, Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów.

Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Dzielimy się natomiast niektórymi danymi z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu (np. z kurierami, którzy dostarczają zamówienia złożone przez Internet, firmami wykonującymi usługę płatności online itp ) czy dla nas w celach analizy czy podniesienia jakości Twojej obsługi.

7. Czy otrzymam e-mail od Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński?

Wyślemy do Ciebie e-mail, jeśli podasz nam swój adres e-mailowy i poprosisz nas o skontaktowanie się.

Email od Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński możesz otrzymać także w związku z realizacją zamówienia złożonego przez Internet lub w ramach potwierdzenia zamówienia złożonego przez telefon.

Pamiętaj: Jeśli wolałbyś nie otrzymywać od nas informacji o produktach czy promocjach, prosimy o kontakt zgodnie z informacją w rozdziale „Jak mogę się skontaktować z Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych”.

8. Jak mogę się skontaktować z Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński w innych sprawach?

Jeśli chcesz uzyskać informacje związane z ogólnym funkcjonowaniem naszej strony internetowej, przebiegiem procesu zamówienia lub naszą ofertą, możesz do nas napisać na adres biuro@pasolek.pl lub zadzwonić na numer 789-089-000.

Odpowiemy na Twoje pytanie lub sprawdzimy Twoje wątpliwości tak szybko, jak to możliwe.

9. Kiedy i jakie dane osobowe może przetwarzać Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński?

Jeśli dokonasz u nas zakupów poprzez stronę internetową konieczne będzie podanie danych takich jak imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP firmy, adres firmy, adres dostawy, adres e-mail , numer telefonu w celu realizacji i obsługi umowy (zamówienia). Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z ich przeznaczeniem (obsługa zawartej umowy i ewentualne późniejsze procesy obsługi), a po wymaganym prawem okresie (do 10 lat) jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte.

Jeśli bierzesz udział w naszych konkursach może być konieczne podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania/dostawy. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a po wycofaniu przez Ciebie zgody lub upływie 10 lat , jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte.

Jeśli dokonasz u nas zakupów przez stronę internetową, na podstawie osobnej umowy powierzenia przetwarzania danych i zgodnie z jej polityką prywatności regulaminami przekażesz nam dane niezbędne do obsługi zawartej umowy zakupu/sprzedaży. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową, a po wycofaniu przez Ciebie lub Administratora Twoich danych zgody lub upływie 10 lat , jeśli nie uzyskamy dalszej zgody na ich przetwarzanie zostaną one usunięte.

Jeśli będziesz brał udział w procesie rekrutacji konieczne będzie podanie wymaganych przy rekrutacji danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacji lub dalszego zatrudnienia (w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zapisy Kodeksu Pracy). W przypadku procesu rekrutacji zakończonego bez zatrudnienia przekazane dane osobowe zostają natychmiast zniszczone lub w przypadku uzyskania zgody przetwarzane przez okres 3 miesięcy zgodnie z procedurami ochrony informacji w firmie. Po tym okresie dane zostają zniszczone lub usunięte jeśli zostały przekazane w formie elektronicznej.

Zbieramy też informacje przy użyciu plików „ciasteczek”. Są to np. informacje o Twoich działaniach na naszej stronie, zainteresowaniach i ulubionych produktach, zakupach – dzięki temu nasza strona jest ciągle ulepszana i dostosowywana do twoich potrzeb.

Przetwarzanie Twoich danych w takich wypadkach opiera się o wyrażone osobno zgody/akceptację ciasteczek i jest zabezpieczone konkretnymi i zgodnymi z przepisami umowami powierzenia przetwarzania danych, w których jasno określone są warunki jakie muszą spełniać firmy w dbałości o bezpieczeństwo Twoich danych.

10. Jaki czas moje dane mogą być przechowywane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartych umów, a także po ich zakończeniu przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.

W przypadku klientów detalicznych jest to okres maksymalnie 10 lat a w przypadku Kontrahentów (firm i osób prowadzących działalność gospodarczą) jest to okres maksymalnie 3 lat i 6 miesięcy.

Ponadto przechowujemy Twoje dane dla celów: podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku , w którym miało miejsce zdarzenie finansowe; marketingowych przez okres do 10 lat, nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody z zachowaniem okresu realizacji zmian wymaganego procedurami ochrony danych firmy; zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia; statystycznych i analitycznych przez okres 24 miesięcy od przeprowadzenia analizy lub przeprowadzenia badania; archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub wystąpienia określonego zdarzenia; prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań; rozliczalności przez okres w jakim Polskie Centrum Farmaceutyczne Andrzej Chęciński jest zobowiązane do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.